• Teaser
 • Teaser
 • Idős kort megélni, kiváltság!

  A gondoskodás, kötelesség!
 • Olyanok szüleink mint a szőlőtőke...

  Megerősít, táplál és felnevelt...
 • A nyugalom és biztonság megteremtése,

  a Mi feladatunk...

Hírek és aktualitások

Tisztelt Hozzátartozók!

on .

A Baptista Szeretetszolgálatnál, ezáltal a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában (a továbbiakban: Intézmény) a közelmúltban lezajlott és jelenleg is zajló hatósági ellenőrzések kapcsán az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Az említett hatósági ellenőrzések érintették az Intézmény jelenleg hatályos házirendjét és szabályzatait. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az Intézmény Pénzkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg azt, hogy az ellátottak milyen módon fizetik a személyi térítési díjat, illetve a jövedelmekből megmaradt összegek kezeléséről is a szabályzat rendelkezik.

Mint, ahogy az Önök előtt is ismert, a Szabályzat szerint az ellátottak mindenkori jövedelméből kerül levonásra a személyi térítési díj, a törvény által meghatározott zsebpénz, valamint a gyógyszer illetve a testközeli gyógyászati segédeszköz költsége. A maradék összeg pedig vagy a lakónak, vagy a hozzátartozónak - a lakó meghatalmazása alapján - kifizetésre kerül.

A hatósági ellenőrzések során megállapításra került, hogy a maradék összegek meghatalmazás alapján hozzátartozó részére történő kifizetése önmagában helyes eljárás, azonban az alkalmazott meghatalmazás alakilag kifogásolható.

Az ellenőrzések megállapításai alapján hatósági jóváhagyás mellett intézkedési terv készült, amely szerint a továbbiakban kizárólag ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás fogadható el a nyugdíjból megmaradó összegek kifizetésére. A végrehajtás végső határideje 2017. december 15. napja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt hozzátartozókat, akik jelenleg rendelkeznek meghatalmazással a maradék összegek felvételére, szíveskedjenek ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) meghatalmazást beszerezni és azt a gondozási díj ügyintézőknél, illetve a pénztárban bemutatni 2017. november 30. napjáig.

Amennyiben a megadott végső határidőig a fentiek szerinti meghatalmazás nem kerül bemutatásra, a gondozási díj ügyintézők nem tudják hozzátartozónak kifizetni a maradvány összeget.

Amennyiben a határidő lejárta után kerül bemutatásra a meghatalmazás, a bemutatás napjától kezdődően a hozzátartozó jogosult lesz a maradvány összegek felvételére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Intézménynek az ellátottaktól egy konkrét hozzátartozóra vonatkozóan van joga meghatalmazást elfogadni. Azaz az intézményben lakó ellátott egy konkrét hozzátartozónak adott meghatalmazását tudjuk elfogadni.

A Pécsett, valamint a környéken praktizáló ügyvédek névsora a http://www.pecsiugyvedikamara.hu/ugyvedek/aktiv/ oldalon, míg a Pécsett működő közjegyzők névsora a www.pkkamara.hu/nevjegyzek/ oldalon található.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel,

Gyuró Anikó Katalin intézményvezető

 

Kapcsolódó letöltések, PDF formátumban:

 

Segítsen Ön is adója 1%-val

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Adószáma: 18485529-1-07

Technikai szám: 0286

Weboldalunkkal kapcsolatosan észrevétele lenne?
 1.  
 1. Üzenete:*
  Sajnos nem írt még semmit....
 2.  
 1. az Ön neve*
  nem adta meg a kapcsolattartó nevét
 2. E-mail címe: *
  hibás, vagy nem adta meg a kapcsolattartó e-mail címét
 3. a biztonsági számsor megadása szükséges a "robotok" kiszűrésére