Az első baptista istentisztelet

Az első baptista istentisztelet

 

Nagy örömünkre végre elindult az otthonban a baptista istentiszteletek sorozata. Ferencz Tibor lelkipásztor szeméyében kedves, melegszívű, gondoskodó, az időseket megértő embert ismerhettünk meg és hálásak vagyunk Istennek, hogy őt küldte hozzánk.

Az idősek megtöltötték a kupolát és nagyon figyeltek. Az alkalom utáni napokban többen jelezték, mennyire jól érezték magukat és igénylik azt, hogy minden hétfőn legyen baptista istentisztelet. Szeretnénk ennek a kérésnek eleget tenni!

Tibor testvér a szeretetről beszélt, amire mindannyian vágyakozunk. Szeretnénk itt is közzétenni az alkalom gondolatait, amik a bemutatkozás, köszöntés után hangzottak el:

 

Isten nagyköveteként jöttem Önökhöz el, az Isten nevében. Amikor erre az alkalomra gondoltam, akkor egy igevers jutott az eszembe… „A Biblia dióhéjban” -  így is szokták nevezni. Az igevers egy csendes éjszakán hangozott el egy főembernek, az Úr Jézus maga mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta azért, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ján. 3:16.

Két dolog jelent biztonságot az embernek, az egyik a szeretet, a másik a hit. E világban Isten minden embert szeret válogatás nélkül, Krisztus mindenkiért meghalt a kereszten. Senkit nem taszít el magától, aki Hozzá fordul! Aki Felé fordul és hisz, annak örök élete van!

Úgy szerette Isten a világot…

Az Újszövetség a görög nyelv szerint négy szót használ a szeretet kifejezésére.

Erosz: Ebből származik az erotika szó is. Ez a fajta szeretet önző. „Szeretlek azért, mert várok valamit tőled, mert szükségem van rád. Hogy neked jó-e az, azzal én nem törődök.” Birtokló szeretet. Ha a kapcsolatok megszűnnek, nem kell a másik, akkor úgy mondják a mai fiatalok, hogy „Doblak. Nincs szükségem rád.” Ez a szeretet jellemzi a mi világunkat, környezetünket.

Storge: Rokoni vérségi szeretet. A szülő szereti a gyermeket és a gyermek is a szülőt, mert a véréből van. A nagymama, a nagypapa az unokát és viszont, mert a vérükből való. Tovább is lehet szélesíteni a kört... Családi közösség szeretete tart össze bennünket.

Phília : Baráti szeretet,  oda-vissza működik. „Szeretlek, mert szükségem van rád és neked is szükséged van rám. Te is számíthatsz rám és én is rád, bajban egymás mellett vagyunk.”

Agapé: Önzetlen szeretet, mint a forrás, folyik magától folyamatosan. Így szeret bennünket az Isten is. Nem kérdezi, hogy igényt tartunk-e rá vagy hogy szükségünk van-e rá? Az Isten szeret bennünket mindig, éjjel és nappal. A szeretet olyan, amit el kell fogadni, mint egy ajándék. Elfogadhatom, de ha visszautasítom, bár akkor megbántom Azt, akitől kapom. Egy megértő szó milyen jól esik nekünk. Isten ezzel a szeretettel szeret bennünket, önzetlen szeretettel. A forráson nincs vízcsap, hogy elzárjam, ha nem tartom szükségesnek, hogy folyjon az üdítő víz. Isten nem így szeret bennünket: ha igényed van rá akkor szeret, ha nincs igényed, akkor nem szeret.

 

A másik fontos dolog az életünkben a hit. Sokszor találkoztam olyanokkal, akik azt mondták, hogy olyan gyerekes dolog, naivitás, hozzánk - komolyan gondolkodó emberekhez - méltatlan dolog. A hit nem naivitás! A hit három dolgot jelent:

1. Igazat adok Istennek, hogy amit Ő mond a Bibliában, az igaz. Akkor is, ha vannak olyan dolgok, amit emberi ésszel nem tudunk megmagyarázni. A mi képességeink nagyon elmaradnak Isten képességeitől. Ha igazat adok Istennek, akkor bizalmat is szavazok Istennek.

2. Engedelmesség: A Bibliában olvasottakat elfogadom és magamévá teszem az életemben Pl. a Tízparancsolatban olyan értékek fogalmazódnak meg, amik meghatározzák az életünket. Hogy hiszek Istenben, ez önmagában nem elég! Jakab apostol levelében azt mondja, hogy még az ördögök is hisznek, sőt rettegnek az Ő nevétől, mert akarata ellenére cselekszenek. Istenben hinni engedelmességet is jelent.

Amikor egy kisgyermeket vezetünk az úton, megbízik bennünk, kis mozdulatokból megérti, ha meg kell állni vagy elindulhat tovább. Elég, ha kezünket csak egy picit hátrébb húzzuk, ahogy kicsi kezét fogjuk, már tudja, hogy meg kell állni. Nekünk is ezzel a bizalommal kell lennünk Isten felé, gyermeki bizalommal, Ő tudja, mi kell nekünk, mire van szükségünk. Isten akaratát a Bibliából ismerjük meg.

3. Olvassuk a Szent Írást, hogy tanuljunk belőle! Az autóvezető is először a kreszt és a szabályokat tanulja meg a balesetek elkerülése végett. A Szent Írás fontos! Olvassuk!

Istennel már e földi élet is teljessé, boldoggá válik, de Isten még többet akar nekünk adni. Azt szeretné, hogy egy tökéletesen szép világban örökké éljünk!

 

Istenre hagyatkozhatunk, akkor úgy vezeti életünket, hogy ne bánjunk meg semmit. Isten mindenkit személyválogatás nélkül szeret és a Mennyországba akar vinni majd magához. Fogadjuk el ezt az igazi, fenntartás nélküli szeretetet!

 

További képek a Galériában.

Szűcs Mátyásné, Tündi

Zöldi Józsefné, Magdi

xxx

Segítsen Ön is adója 1%-val

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Adószáma: 18485529-1-07

Technikai szám: 0286

Weboldalunkkal kapcsolatosan észrevétele lenne?
 1.  
 1. Üzenete:*
  Sajnos nem írt még semmit....
 2.  
 1. az Ön neve*
  nem adta meg a kapcsolattartó nevét
 2. E-mail címe: *
  hibás, vagy nem adta meg a kapcsolattartó e-mail címét
 3. a biztonsági számsor megadása szükséges a "robotok" kiszűrésére