• Teaser
 • Teaser
 • Idős kort megélni, kiváltság!

  A gondoskodás, kötelesség!
 • Olyanok szüleink mint a szőlőtőke...

  Megerősít, táplál és felnevelt...
 • A nyugalom és biztonság megteremtése,

  a Mi feladatunk...

Hírek és aktualitások

Köszönet

on .

 

Hála és köszönet!

Hálával telt szívvel gondolunk mindazokra, akik időt és pénzt nem sajnálva segítették munkánkat és maszkokkal védték egészségünket!

Az intézmény minden dolgozója és lakója nevében köszönöm szépen a támogatást!

„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretet fektetünk az adásba.”

                                                                                   /Kalkuttai Szent Teréz/

 

Guzorán Gabriella, Olajos Tímea, Dr. Olajos Csaba

 

Mészárosné Dr. Seres Leila koordinátor

Tikos Adina

Domonkos-Edge Eszter és csapata: Nagyvati Katalin, Szabó Katalin, Bali Csabáné Erzsike, Rózsavölgyi Krisztina, Szűcs Éva, Vámosi Alexandra Barbara,

Békéscsabai Baptista Gyülekezet

 

Kozarics Viktor és csapata

Baptista Életminőség Fejlesztő Szolgáltatások Intézménye

 

Zörényi Gizella és Béresné Jobb Anita

 

Pécsi Nemzeti Színház

 

FFP2 maszk:

Fenyvesi László, Ostyánszki Péter, Nádasdi Gábor, Kozma Gyula

 

Gregor-Váráshelyi Ibolya

Gregor György

Rózsavölgyi Eleonóra

Maszlavér Tünde

 

 

Tájékoztatás

on .

Tájékoztatás

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2020. április 16. napján ellenőrzést tartott a COVID 19 felkészüléssel, valamint az intézmény szakmai minimumfeltételeivel kapcsolatban.

Az ellenőrzés során az intézmény által tett intézkedéseket megfelelőnek találták. A szakmai minimumfeltételekben, mind az eszközök mind a személyi feltételek terén hiányosságot nem tártak fel. Rendelkezünk a megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszereléssel.

A szeretetotthon munkatársai és lakói a járványhelyzettel kapcsolatos szabályokat betartják, a védőeszközöket használják.

Minden eszközzel azért dolgozunk, hogy megvédjük lakóinkat a járvány intézménybe történő bejutásától. A kórházból, klinikáról visszaérkező lakóink 14 nap megfigyelésre házikaranténba kerülnek lakótársaik védelmében. Az infekciókontroll oktatások munkaköröknek megfelelően megtörténtek. Intézményünkben minden munkanapon a helyszínen rendelkezésre áll intézményi orvos, valamint munkaidő után telefonon is elérhető.

Kialakításra került egy 16 fő befogadására alkalmas izolációs részleg, mely megfelel a szakma szabályainak. Elkészült a COVID 19 eljárásrend, melyben részletesen kidolgozásra került a fertőzött betegekkel kapcsolatos tevékenység minden részlete.

Az Izolációs részleg ellenőrzése során a Népegészségügyi Osztály munkatársai kiemelték, hogy a lehetőségeket kihasználva a lehető legnagyobb mértékben felkészültünk a járványveszélyre. Elismeréssel nyilatkoztak az intézményben folyó szakmai munkáról.

Az intézményben nincs igazolt koronavírus pozitív személy sem a lakók, sem a munkatársak körében!

Felkészültünk a fertőzött személyek ápolására, de a legfontosabb feladatunknak a MEGELŐZÉST tekintjük!

 

                                                                                              Gyuró Anikó Katalin

                                                                                                intézményvezető

 

Kérés

on .

Tisztelt Hozzátartozók!

Mint ahogy már mindannyian értesültek róla, az Országos Tisztifőorvos a 2020. március 8-án látogatási tilalom tárgyában 13305- 8/2020/EÜIG iktatószámú határozatot adott ki, melyben megtiltotta az intézmény látogatását, 13305- 8/2020/EÜIG iktatószámú határozatának rendelkező részében elrendelt látogatási tilalmat a 13305-16/2020/EÜIG számú azonnal végrehajtható határozatával módosította.

A Szeretetotthon intézményvezetőjeként hozott utasításokkal, intézkedésekkel ezen határozatban elrendelt szabályokat kívánom betartatni!

Az intézmény minden munkatársával azon dolgozunk, hogy az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva ápoljuk, gondozzuk lakóinkat!

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megakadályozzuk a vírus intézménybe kerülését, és ezzel egy visszafordíthatatlan katasztrófa bekövetkeztét!

Munkatársaimmal fokozott figyelmet fordítunk a napi fertőtlenítésre, védőfelszerelés viselésére!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy meg tudjuk védeni szeretteiket!

Lakóink nem szomjaznak, nem éheznek! Tudom, hogy az otthoni, családi szeretettel elkészített ételeket nem tudjuk pótolni!

Kérem Önöket, hogy a TILALOM ellenére ne juttassanak csomagot az intézménybe! Elég egy óvatlanul bekerült fertőzés, ami a napi végzetes következményekkel járhat lakóink számára! Mint tudják az idősek, krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek!

Meggondolatlan cselekedetükkel a napi erőfeszítéseinket rombolják le!

Tegyünk meg mindent együtt az idősek, elesettek védelmében!

Kérem Önöket vigyázzanak magukra, a szeretteikre! Mi is ezen/ezért dolgozunk hátrahagyva családunkat, szüleinket, gyermekeinket!

Találkozzunk a járvány után mosolygósan, egészségesen!

Munkatársaim és a magam nevében kívánok sok-sok erőt és kitartást a mindennapok megpróbáltatásaihoz!

Gyuró Anikó

intézményvezető

Országos látogatási tilalom!

on .

Országos látogatási tilalom lépett érvénybe

2020 már 8 - 20:56

 

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt.

Müller Cecília határozatának indoklásában kifejti: az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti. A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni.

Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt szükség.

A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Ilyenkor azonban a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak. A tilalom március 8. napjától visszavonásig érvényes.

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Látogatási tilalom!

on .

A KORONA VÍRUS JÁRVÁNYVESZÉLY MIATT

2020. MÁRCIUS 8. VASÁRNAPTÓL

 

LÁTOGATÁSI TILALMAT

 RENDELÜNK EL AZ INTÉZMÉNY EGÉSZ TERÜLETÉN AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS UTASÍTSA SZERINT VISSZAVONÁSIG.

Látogatási tilalom alatt az intézményi felvétel is szünetel. 

 

 

BAPTISTA SZERETETOTTHON VEZETŐSÉGE

Játékidő

on .

Budapesti Fesztiválzenekar a közösségért program a Szeretetotthonban

2018. június 6-án a „Budapesti Fesztiválzenekar a közösségért” program részesei lehettek a Szeretetotthon idős és mozgásfogyatékos lakói. A rendezvényt hosszas egyeztetés és előkészítés előzte meg. A nagy izgalommal várt koncert fantasztikus élményt nyújtott lakóink számára. Minden zeneművet egy zenetörténi áttekintés előzött meg, így betekintést kaphattunk annak a kornak a szellemiségébe, amikor a mű készült. Az egy órás koncertet mindenki hatalmas átéléssel hallgatta végig. Páratlan lehetőség volt számunkra! Köszönjük szépen!

A Malomvölgyi Szeretetotthon közleménye - 2018.január 16.

on .

A Szeretetotthon nevében az intézményvezető 2018. január 14-én telefonon kért bocsánatot a hozzátartozóktól az intézmény nevében a munkavállalók viselkedéséért. A mai napon tájékoztatta a hozzátartozót a vizsgálat eredményéről.

A Malomvölgyi Szeretetotthon közleménye - 2018.január 15.

on .

A 2018. január 13-án közzétett közlemény kiegészítése: 2018. január 15-én, a belső vizsgálat során a botrányos viselkedésért felelős mindhárom személy beismerte és megbánta a történteket, valamint elismerték azt is, hogy az intézmény általuk is ismert belső szabályait, valamint az etikai kódex vonatkozó rendelkezéseit megszegték. Bocsánatot kérnek az ellátottól és hozzátartozóitól, munkáltatójuktól, az intézmény fenntartójától, valamint a közvéleménytől. Munkaviszonyuk azonnali megszüntetését tudomásul vették.

 

A Malomvölgyi Szeretetotthon megkér mindenkit, hogy az intézmény 629 ellátottjára, illetve 310, a munkájukat lelkiismeretesen végző dolgozójára, valamint az intézmény zavartalan működésére tekintettel, e sajnálatos incidens alapján ne általánosítsanak.

 

A Malomvölgyi Szeretetotthon közleménye - 2018.január 13.

on .

A Malomvölgyi Szeretetotthon vezetősége megdöbbenéssel értesült arról, hogy az intézményben három munkavállaló az otthon szellemiségével, valamint az általunk képviselt keresztény erkölcsi normákkal összeegyeztethetetlen módon viselkedett, s ez a közösségi médiában méltán váltotta ki a jó érzésű emberek felháborodását. Az intézmény vezetősége az érintett munkatársak munkaviszonyát azonnali hatállyal megszünteti, a történtekkel kapcsolatban pedig vizsgálatot indít, és sajnálatát fejezi ki. Dolgozóink közössége elhatárolódik ettől a példátlan és emberi méltóságot sértő cselekedettől. Szeretnénk továbbá hangsúlyozni, hogy intézményünk szabályzata tiltja bármilyen kép vagy hangfelvétel készítését az ellátottakról, különösképpen azok beleegyezése nélkül.

Mindent megteszünk azért, hogy a jövőben hasonló esetek ne történhessenek meg.

 

 

 

 

 

.

Tisztelt Hozzátartozók!

on .

A Baptista Szeretetszolgálatnál, ezáltal a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában (a továbbiakban: Intézmény) a közelmúltban lezajlott és jelenleg is zajló hatósági ellenőrzések kapcsán az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Az említett hatósági ellenőrzések érintették az Intézmény jelenleg hatályos házirendjét és szabályzatait. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az Intézmény Pénzkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg azt, hogy az ellátottak milyen módon fizetik a személyi térítési díjat, illetve a jövedelmekből megmaradt összegek kezeléséről is a szabályzat rendelkezik.

Mint, ahogy az Önök előtt is ismert, a Szabályzat szerint az ellátottak mindenkori jövedelméből kerül levonásra a személyi térítési díj, a törvény által meghatározott zsebpénz, valamint a gyógyszer illetve a testközeli gyógyászati segédeszköz költsége. A maradék összeg pedig vagy a lakónak, vagy a hozzátartozónak - a lakó meghatalmazása alapján - kifizetésre kerül.

A hatósági ellenőrzések során megállapításra került, hogy a maradék összegek meghatalmazás alapján hozzátartozó részére történő kifizetése önmagában helyes eljárás, azonban az alkalmazott meghatalmazás alakilag kifogásolható.

Az ellenőrzések megállapításai alapján hatósági jóváhagyás mellett intézkedési terv készült, amely szerint a továbbiakban kizárólag ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás fogadható el a nyugdíjból megmaradó összegek kifizetésére. A végrehajtás végső határideje 2017. december 15. napja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt hozzátartozókat, akik jelenleg rendelkeznek meghatalmazással a maradék összegek felvételére, szíveskedjenek ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) meghatalmazást beszerezni és azt a gondozási díj ügyintézőknél, illetve a pénztárban bemutatni 2017. november 30. napjáig.

Amennyiben a megadott végső határidőig a fentiek szerinti meghatalmazás nem kerül bemutatásra, a gondozási díj ügyintézők nem tudják hozzátartozónak kifizetni a maradvány összeget.

Amennyiben a határidő lejárta után kerül bemutatásra a meghatalmazás, a bemutatás napjától kezdődően a hozzátartozó jogosult lesz a maradvány összegek felvételére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Intézménynek az ellátottaktól egy konkrét hozzátartozóra vonatkozóan van joga meghatalmazást elfogadni. Azaz az intézményben lakó ellátott egy konkrét hozzátartozónak adott meghatalmazását tudjuk elfogadni.

A Pécsett, valamint a környéken praktizáló ügyvédek névsora a http://www.pecsiugyvedikamara.hu/ugyvedek/aktiv/ oldalon, míg a Pécsett működő közjegyzők névsora a www.pkkamara.hu/nevjegyzek/ oldalon található.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel,

Gyuró Anikó Katalin intézményvezető

 

Kapcsolódó letöltések, PDF formátumban:

 

Összefoglaló: 30 éve az idősek ápolásában

on .

2016. október 3. napján Jubileumi ünnepséget tartottunk.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Őri László alpolgármester úr. Köszöntőjében alpolgármester úr elmondta, hogy bár az intézmény 30 éves múlttal rendelkezik, mégis a város legfiatalabb intézménye. Kiemelte a szeretetotthon szerepét az idősellátásában. A fenntartótól partnerséget kért és a város nevében köszönetet mondott az otthon korábbi és jelenlegi dolgozóinak.

Hári Tibor a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy az otthon igazi ékköve a Szeretetszolgálatnak. Hozzátette, hogy bár néha úgy tűnik, ez rendkívül összetett, erőt meghaladó feladat, a fenntartó igyekszik a dolgozók és az ellátottak szempontjából is úgy végezni munkáját, hogy mindenki azt érezze, ő a legfontosabb.

A köszöntők sorát Czike Zoltán az intézmény első igazgatója beszéde zárta. Igazgató úr 16 évig vezette, szépítette, formálta az intézményt. Beszélt a kezdeti időszak nehézségeiről, sokszor humorral fűszerezve, idézte fel a nehézségeket, ezzel vidámságot csalt a hallgatók szívébe.

A megjelent vendégeket Gaál Edit a Dzsászti énekstúdió növendéke szórakoztatta kellemes hangjával.

Az ebéd előtti áldást Opauszki György a Magyarországi Baptista Egyház szociális szaktitkára mondta el.

A napot állófogadás zárta.

 

2016. október 4. napja Szakmai Nap

A Szakmai Nap az ellátással kapcsolatos előadásokkal telt. Dr. Bartakovics Mónika előadásában meghallgattuk az intézményi fertőzések megelőzésének, kezelésének módját. Az előadás aktuális téma köré épült, mivel a mindennapokban egyre gyakrabban fordulnak elő kórházi fertőzések intézményünkben.

Kozma Anita Megyei vezető ápoló rámutatott a szakápolás szükségességére, és a szakképzés fontosságára. Előadásában kiemelte a különböző végzettségű ápolók feladatait, felelősségi körét.

Dr. Kovács Attila pszichiáter főorvos segített felidézni a képzés során megszerzett ismereteinket, egy interaktív előadás keretében.

Az előadások sorát Dr. Szendy Erzsébet betegjogi képviselő zárta. Beszélt az ellátottak jogairól, azok érvényesüléséről, és az ellátással kapcsolatos gyakori problémákról. Külön figyelmet szentelt az ellátás vissza-utasításának jogának.

Szakmai Napunkat állófogadás zárta.

 

2016. október 5. Idősek Hónapja rendezvény

Az idősek Hónapja második rendezvényén a Herold zenekar két tagja szórakoztatta lakóinkat. A zenés műsor végére fergeteges hangulat kerekedett. A mozgásfogyatékos osztály lakói kerekeszszékben táncra ferdültek. Az ünnepi ebéd illata sem csalogatta el lakóinkat a táncparkettről. A 30. éves Jubileum emlékére 12 fő legrégebben itt élő lakót oklevéllel és egy kis ajándékkal leptük meg.

 

A délután a régi emlékek felidézéséről szólt. Az otthon volt dolgozói látogattak el hozzánk. Az itt dolgozó kollegák nagy örömmel fogadták régi munkatársaikat. Néhány könnycsepp, sok mosoly és nagy-nagy öleléseket termett ez a nap.

Köszönjük, hogy együtt lehettünk!

Gyuró Anikó intézményvezető

 

Fotós összefoglalónkat keresse a Fotó galériában, amit ide kattintva is elér...

Segítsen Ön is adója 1%-val

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Adószáma: 18485529-1-07

Technikai szám: 0286

Weboldalunkkal kapcsolatosan észrevétele lenne?
 1.  
 1. Üzenete:*
  Sajnos nem írt még semmit....
 2.  
 1. az Ön neve*
  nem adta meg a kapcsolattartó nevét
 2. E-mail címe: *
  hibás, vagy nem adta meg a kapcsolattartó e-mail címét
 3. a biztonsági számsor megadása szükséges a "robotok" kiszűrésére