• Teaser
 • Teaser
 • Idős kort megélni, kiváltság!

  A gondoskodás, kötelesség!
 • Olyanok szüleink mint a szőlőtőke...

  Megerősít, táplál és felnevelt...
 • A nyugalom és biztonság megteremtése,

  a Mi feladatunk...

Hírek és aktualitások

A Malomvölgyi Szeretetotthon közleménye - 2018.január 15.

on .

A 2018. január 13-án közzétett közlemény kiegészítése: 2018. január 15-én, a belső vizsgálat során a botrányos viselkedésért felelős mindhárom személy beismerte és megbánta a történteket, valamint elismerték azt is, hogy az intézmény általuk is ismert belső szabályait, valamint az etikai kódex vonatkozó rendelkezéseit megszegték. Bocsánatot kérnek az ellátottól és hozzátartozóitól, munkáltatójuktól, az intézmény fenntartójától, valamint a közvéleménytől. Munkaviszonyuk azonnali megszüntetését tudomásul vették.

 

A Malomvölgyi Szeretetotthon megkér mindenkit, hogy az intézmény 629 ellátottjára, illetve 310, a munkájukat lelkiismeretesen végző dolgozójára, valamint az intézmény zavartalan működésére tekintettel, e sajnálatos incidens alapján ne általánosítsanak.

 

A Malomvölgyi Szeretetotthon közleménye - 2018.január 13.

on .

A Malomvölgyi Szeretetotthon vezetősége megdöbbenéssel értesült arról, hogy az intézményben három munkavállaló az otthon szellemiségével, valamint az általunk képviselt keresztény erkölcsi normákkal összeegyeztethetetlen módon viselkedett, s ez a közösségi médiában méltán váltotta ki a jó érzésű emberek felháborodását. Az intézmény vezetősége az érintett munkatársak munkaviszonyát azonnali hatállyal megszünteti, a történtekkel kapcsolatban pedig vizsgálatot indít, és sajnálatát fejezi ki. Dolgozóink közössége elhatárolódik ettől a példátlan és emberi méltóságot sértő cselekedettől. Szeretnénk továbbá hangsúlyozni, hogy intézményünk szabályzata tiltja bármilyen kép vagy hangfelvétel készítését az ellátottakról, különösképpen azok beleegyezése nélkül.

Mindent megteszünk azért, hogy a jövőben hasonló esetek ne történhessenek meg.

 

 

 

 

 

.

Tisztelt Hozzátartozók!

on .

A Baptista Szeretetszolgálatnál, ezáltal a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában (a továbbiakban: Intézmény) a közelmúltban lezajlott és jelenleg is zajló hatósági ellenőrzések kapcsán az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Az említett hatósági ellenőrzések érintették az Intézmény jelenleg hatályos házirendjét és szabályzatait. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az Intézmény Pénzkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg azt, hogy az ellátottak milyen módon fizetik a személyi térítési díjat, illetve a jövedelmekből megmaradt összegek kezeléséről is a szabályzat rendelkezik.

Mint, ahogy az Önök előtt is ismert, a Szabályzat szerint az ellátottak mindenkori jövedelméből kerül levonásra a személyi térítési díj, a törvény által meghatározott zsebpénz, valamint a gyógyszer illetve a testközeli gyógyászati segédeszköz költsége. A maradék összeg pedig vagy a lakónak, vagy a hozzátartozónak - a lakó meghatalmazása alapján - kifizetésre kerül.

A hatósági ellenőrzések során megállapításra került, hogy a maradék összegek meghatalmazás alapján hozzátartozó részére történő kifizetése önmagában helyes eljárás, azonban az alkalmazott meghatalmazás alakilag kifogásolható.

Az ellenőrzések megállapításai alapján hatósági jóváhagyás mellett intézkedési terv készült, amely szerint a továbbiakban kizárólag ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás fogadható el a nyugdíjból megmaradó összegek kifizetésére. A végrehajtás végső határideje 2017. december 15. napja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt hozzátartozókat, akik jelenleg rendelkeznek meghatalmazással a maradék összegek felvételére, szíveskedjenek ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) meghatalmazást beszerezni és azt a gondozási díj ügyintézőknél, illetve a pénztárban bemutatni 2017. november 30. napjáig.

Amennyiben a megadott végső határidőig a fentiek szerinti meghatalmazás nem kerül bemutatásra, a gondozási díj ügyintézők nem tudják hozzátartozónak kifizetni a maradvány összeget.

Amennyiben a határidő lejárta után kerül bemutatásra a meghatalmazás, a bemutatás napjától kezdődően a hozzátartozó jogosult lesz a maradvány összegek felvételére.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Intézménynek az ellátottaktól egy konkrét hozzátartozóra vonatkozóan van joga meghatalmazást elfogadni. Azaz az intézményben lakó ellátott egy konkrét hozzátartozónak adott meghatalmazását tudjuk elfogadni.

A Pécsett, valamint a környéken praktizáló ügyvédek névsora a http://www.pecsiugyvedikamara.hu/ugyvedek/aktiv/ oldalon, míg a Pécsett működő közjegyzők névsora a www.pkkamara.hu/nevjegyzek/ oldalon található.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel,

Gyuró Anikó Katalin intézményvezető

 

Kapcsolódó letöltések, PDF formátumban:

 

Összefoglaló: 30 éve az idősek ápolásában

on .

2016. október 3. napján Jubileumi ünnepséget tartottunk.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Őri László alpolgármester úr. Köszöntőjében alpolgármester úr elmondta, hogy bár az intézmény 30 éves múlttal rendelkezik, mégis a város legfiatalabb intézménye. Kiemelte a szeretetotthon szerepét az idősellátásában. A fenntartótól partnerséget kért és a város nevében köszönetet mondott az otthon korábbi és jelenlegi dolgozóinak.

Hári Tibor a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy az otthon igazi ékköve a Szeretetszolgálatnak. Hozzátette, hogy bár néha úgy tűnik, ez rendkívül összetett, erőt meghaladó feladat, a fenntartó igyekszik a dolgozók és az ellátottak szempontjából is úgy végezni munkáját, hogy mindenki azt érezze, ő a legfontosabb.

A köszöntők sorát Czike Zoltán az intézmény első igazgatója beszéde zárta. Igazgató úr 16 évig vezette, szépítette, formálta az intézményt. Beszélt a kezdeti időszak nehézségeiről, sokszor humorral fűszerezve, idézte fel a nehézségeket, ezzel vidámságot csalt a hallgatók szívébe.

A megjelent vendégeket Gaál Edit a Dzsászti énekstúdió növendéke szórakoztatta kellemes hangjával.

Az ebéd előtti áldást Opauszki György a Magyarországi Baptista Egyház szociális szaktitkára mondta el.

A napot állófogadás zárta.

 

2016. október 4. napja Szakmai Nap

A Szakmai Nap az ellátással kapcsolatos előadásokkal telt. Dr. Bartakovics Mónika előadásában meghallgattuk az intézményi fertőzések megelőzésének, kezelésének módját. Az előadás aktuális téma köré épült, mivel a mindennapokban egyre gyakrabban fordulnak elő kórházi fertőzések intézményünkben.

Kozma Anita Megyei vezető ápoló rámutatott a szakápolás szükségességére, és a szakképzés fontosságára. Előadásában kiemelte a különböző végzettségű ápolók feladatait, felelősségi körét.

Dr. Kovács Attila pszichiáter főorvos segített felidézni a képzés során megszerzett ismereteinket, egy interaktív előadás keretében.

Az előadások sorát Dr. Szendy Erzsébet betegjogi képviselő zárta. Beszélt az ellátottak jogairól, azok érvényesüléséről, és az ellátással kapcsolatos gyakori problémákról. Külön figyelmet szentelt az ellátás vissza-utasításának jogának.

Szakmai Napunkat állófogadás zárta.

 

2016. október 5. Idősek Hónapja rendezvény

Az idősek Hónapja második rendezvényén a Herold zenekar két tagja szórakoztatta lakóinkat. A zenés műsor végére fergeteges hangulat kerekedett. A mozgásfogyatékos osztály lakói kerekeszszékben táncra ferdültek. Az ünnepi ebéd illata sem csalogatta el lakóinkat a táncparkettről. A 30. éves Jubileum emlékére 12 fő legrégebben itt élő lakót oklevéllel és egy kis ajándékkal leptük meg.

 

A délután a régi emlékek felidézéséről szólt. Az otthon volt dolgozói látogattak el hozzánk. Az itt dolgozó kollegák nagy örömmel fogadták régi munkatársaikat. Néhány könnycsepp, sok mosoly és nagy-nagy öleléseket termett ez a nap.

Köszönjük, hogy együtt lehettünk!

Gyuró Anikó intézményvezető

 

Fotós összefoglalónkat keresse a Fotó galériában, amit ide kattintva is elér...

30 év képekben

on .

30 éves a Malomvölgyi idősek otthona.

on .

Ma az ország egyik legnagyobb szociális intézménye, egy férfi merész álmaiból született, kitartó munkájának, szaktudásának az eredménye. Czike Zoltán nem csak megálmodta, de felépítette és 16 évig vezette is ezt az intézményt. Munkáját sokszor akadályok nehezítették, de nem adta fel.

Az ő és munkatársai személyisége tudása, szellemisége ma is áthatja az intézmény falait. Jó példával jártak előttünk és megteremtették a szociális munka alapjait, irányvonalait. Néhányan még ma is itt munkálkodnak köztünk.

Az I-es épület 1986-os átadásakor 150 fő idős ellátását biztosította az intézmény, saját konyhával és kiszolgáló helységekkel.

Az álmok nem értek véget, és 1988-ban elkészült a II-es épület, melynek mélyföldszinti részén 2 ágyas szobák kerültek kialakításra. Ez az osztály ma is mozgásfogyatékos fiatalok ellátását szolgálja.

Mivel az intézménybe várakozók száma elérte a 300 főt, ezeknek a várakozóknak nagy része rossz állapotú, fekvő beteg volt, indokolttá vált egy 150 fős fekvő részleg kialakítása.

1994. júliusban megtörtént az átadás.

Czike Zoltán igazgató úr és az intézmény, ápolási igazgatója Rózsár Csabáné Marika egy példa értékű intézményt hozott létre.

Az ország szociális otthonai közül talán elsőként vezették be a tényleges szakápolási tevékenységet. Az itt dolgozó ápolók infúziós terápiát, szondatáplálást végeztek. Ma már mindezt jogszabályi háttér is biztosítja.

A rehabilitációs csoport munkatársai fizioterápiás kezeléseket végeztek, tangentor működött az intézményben.

Ma is gyakran hallom az itt élő idősektől, hogy Czike igazgató úr minden nap végig járta az intézményt, mindig volt egy kedves szava mindenkihez, és mindenkit név szerint ismert.

De nem csak az idősek emlékeznek Czike igazgató úrra, hanem az ápolók is. Sok hallgató oktatásában vettek részt Rózsárné Marikával együtt. Az intézmény, gyakorló helyként is működött az ápoló tanulók számára.

A 30 év alatt sok minden változott, formálódott. Voltak könnyebb nehezebb időszakok, de mindig jutott feladat bőven.

A 2008-as évben Dr. Bleyer Erzsébet igazgatónő feladata volt a város szociális intézményeinek integrálása. Nagyon nagy feladat, és sok szervezés eredménye egy hatalmas intézmény lett. A mentálhigiénés csoport létszáma fejlesztésre került.

A 2011-es év ismét változást hozott Herczeg Ferencné az akkori igazgató számára. A Baptista Szeretetszolgálat átvette az intézmény fenntartását. A munkatársakat és intézményünk lakóit is bizonytalanság fogta el. De, ez a bizonytalanság mára már szertefoszlott.

Ismét egy új időszak kezdődött az intézmény életében, de mégis igyekeztünk állandóságot, biztonságot biztosítani az itt élő időseknek és a munkatársaknak egyaránt. Szenczy Sándor elnök úr kérése az volt, hogy tartsunk meg mindent, ami jó és igyekezzünk új dolgokat, és hagyományokat létrehozni.

Ezen munkálkodott Herczeg Ferencné nyugdíjba vonulása után Szepes Péter és a későbbiekben Szenczy Sándor is intézményvezetői minőségében.

Lehetőség nyílt a katolikus és református vallás gyakorlása mellett baptista istentiszteletek látogatására. Új kapcsolatot alakítottunk ki a baptista és őskeresztény gyülekezetekkel.

A régi képek között válogatva elgondolkodtam azon, hogy sikerült elnök úr kérését megtartani. Az idősek részére szervezett szakkörök, programok ma is működnek, újakat is vezettünk be. Ahogy régen, ma is szövődnek barátságok, szerelmek az intézményben. Tartottunk esküvőt, megtartjuk a születésnapokat, névnapokat, ünnepeket, bálozunk, együtt sírunk, együtt nevetünk.

A dalkör és az irodalmi kör tagjai most is, ahogy régen is megszépítik ünnepeinket, képviselik az intézményt versenyeken, vetélkedőkön. Mindig szép eredményeket hoznak el.

Biztos vagyok benne, hogy elődeim szemébe is könnyet csalt, amikor először hallották a kupolában a „talpra magyart”, a demens idős, leépült lakóinktól, amikor kórusban, egy emberként mondják… Vagy az imák szövegét, amit még gyermekként tanultak.

Az értékek, amit elődeinktől kaptunk, az irányok, amit megszabtak nekünk, ma is élnek. Azok szerint élünk. Minden itt dolgozó munkatárs itt hagyta kézjegyét az intézményben. Minden mostani tehetséges, jólelkű munkatársunk szintén nyomot fog hagyni a jövő számára. A hit a szeretet, a hivatás tudat amivel végzik munkájukat példa kell, hogy legyen a jövő nemzedéke számára, ahogy elődeink is példát mutattak nekünk.

Igyekszünk megőrizni, amit kaptunk! Remélem, majd amikor a következő kerek évfordulót ünnepli az intézmény méltóak leszünk arra, hogy megemlékezzenek rólunk.

Szeretném megköszönni azt az örökséget, amit kaptunk!

A derűs Öregkor Alapítványnak köszönhetően lehetőségünk nyílt eszközeink bővítésére. Az Alapítványnak köszönhetjük egy új kerekesszékes szállításra alkalmas gépjármű is beszerzését, a 2014-es évben vásárolt Ford mellé.

Intézményünk folyamatosan szépül. Két terasz fölé féltetőt építettünk, fürdőszobákat újítottunk fel. A BIOKOM jóvoltából folyamatban van a kerekesszékes lakóink közlekedését megkönnyítő járda építése. Nagyon sok tervünk, sok teendőnk van még. Köszönjük szépen Pécs Város Önkormányzatának évi 25 milliós támogatását, nagyon nagy segítség az intézménynek.

A szakápolást, fizioterápiát folyamatosan fejlesztjük. Jelenleg 11 fő munkatársunk szakápoló képzésben vesz részt intézményi támogatással.

Az elődök nyomában járva fejlesztünk, fejlődünk, minél jobb ellátást próbálunk biztosítani az itt élő idősek számára.

 

Ahogy Kalkuttai Szent Teréz is vallotta:

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel.”

 

   Gyuró Anikó

 intézményvezető

xxx

Segítsen Ön is adója 1%-val

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Adószáma: 18485529-1-07

Technikai szám: 0286

Weboldalunkkal kapcsolatosan észrevétele lenne?
 1.  
 1. Üzenete:*
  Sajnos nem írt még semmit....
 2.  
 1. az Ön neve*
  nem adta meg a kapcsolattartó nevét
 2. E-mail címe: *
  hibás, vagy nem adta meg a kapcsolattartó e-mail címét
 3. a biztonsági számsor megadása szükséges a "robotok" kiszűrésére